Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Umjetnost i kultura 54+

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo kulture objavilo je dana 23. svibnja 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Umjetnost i kultura 54+''.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti pravna osoba javnog ili privatnog prava:
  • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada te zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost,
  • ustanova u kulturi,
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • na dan objave Poziva biti registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci,
 • imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom,
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora,
 • ispunjavati obveze koje su odnose na financijsko izvještavanje propisane odgovarajućim zakonom
 • posjedovati dostatne pravne, financijske i ljudske kapacitete za provedbu projekta.

Partner mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti pravna osoba javnog ili privatnog prava:
  • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti, zaklada te zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost,
  • ustanova u kulturi,
  • ustanova iz sustava visokog obrazovanja upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja,
  • jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave.
 • na dan objave Poziva biti registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci,
 • imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom,
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora,
 • ispunjavati obveze koje su odnose na financijsko izvještavanje propisane odgovarajućim zakonom
 • posjedovati dostatne pravne, financijske i ljudske kapacitete za provedbu projekta.

Partnerstvo u projektu nije obavezno.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Element 1: Upravljanje projektom i administracija:
  • aktivnosti planiranja, organiziranja, praćenja, kontrole i upravljanja ljudskim, materijalnim, financijskim i vremenskim resursima u svrhu provedbe projektnih aktivnosti kako bi se ostvarili rezultati i ciljevi projekta,
 • Element 2: Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine
  • organizacija i provedba umjetničkih radionica, umjetničkih kampova, realizacija kulturnih događanja (predstava, koncerata, izložaba, festivala itd.), predavanja/tribine iz različitih područja kulture i umjetnosti, organizacija posjeta pripadnika ciljne skupine kulturnim događanjima, itd.,
  • dio aktivnosti može se odnositi na prilagodbu kulturno-umjetničkih sadržaja osobama s invaliditetom,
  • dio aktivnosti mogu činiti i aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih djelatnika u području kulturne te umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine
 • Element 3: Promidžba i vidljivost
  • aktivnosti koje obuhvaćaju informiranje javnosti o projektu a mogu se sastojati od izrade promotivnih materijala (AV sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.), organizacija informativnih događaja i info pultova, izrade internetskih stranica projekta, diseminacija informacija o projektu putem javnih medija (tisak, radio, televizija, internet) i sl.

Projektni prijedlog mora obuhvatiti sva tri elementa.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 100.000 kn,
 • Najviši iznos potpore: 1.000.000 kn,
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: 24. srpanj 2017.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: