Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo obrazovanja i sporta objavilo je dana 29. prosinca Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Osnovne i srednjoškolske ustanove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14)

Partnerstvo na projektu je obavezno.

Prihvatljivi partneri:

 • sve pravne osobe navedene kao prihvatljivi Prijavitelji
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • učenički domovi upisani u popis učeničkih domova u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • regionalne i lokalne razvojne agencije
 • visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave
 • trgovačka društva sukladno čl. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
 • dječji vrtići
 • javne ustanove za kulturne djelatnosti (knjižnična, arhivska i muzejsko-galerijska djelatnost)
 • ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (Narodne novine, 17/07).

Prihvatljive aktivnosti:

Element 1. Upravljanje projektom i administracija:

 1. Koordinacija provedbe aktivnosti;
 2. Praćenje pokazatelja provedbe;
 3. Izvještavanje o provedbi.

Element 2. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika:

 1. Studijsko putovanje u svrhu upoznavanja obrazovnih modela usmjerenih na usvajanje ključnih kompetencija i ishoda učenja;
 2. Provedba stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika iz područja:
  • izrade i provedbe kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti,
  • metodologije definiranja ishoda učenja,
  • upotrebe IKT-a u nastavi,
  • organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana.

Element 3. Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti:

 1. Razvoj izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti;
 2. Provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta kroz neposredni rad s učenicima;
 3. Stvaranje i organiziranje otvorenih digitalnih repozitorija za provedbu izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta;
 4. Provedba evaluacije provedenih projektnih aktivnosti.

Element 4. Promidžba i vidljivost:

 1. Informiranje o projektu (organizacija početne, završne konferencije, obavijesti na web stranicama škola te putem drugih medija (radio, televizija) o provođenju projekta);
 2. Izrada medijskih sadržaja o projektnim aktivnostima (web, stručni tisak, dnevni tisak, drugi mediji).

Prijavitelj mora predložiti barem jednu aktivnost iz svakog navedenog elementa.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 1.500.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava:  19. travanj 2017.
U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

II. izmjena natječajne dokumentacije:

I. izmjena natječajne dokumentacije:

Dokumentacija: