Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poduzetništvo u kulturi

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo kulture objavilo je dana 25. travnja 2017. godine Javni poziv za predlaganje programa / projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi:

 • trgovačka društva,
 • obrtnici,
 • zadruge,
 • ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetničke organizacije,
 • samostalni umjetnici.

Prihvatljivi prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • pozitivno posluju;
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske;
 • imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme), uključujući vlasnika (osim umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika);
 • posluju najmanje 2 godine prije objave ovog Javnog poziva;
 • imaju podmirene obveze prema državi po svim osnovama ili rješenje Porezne uprave o odobrenju obročne otplate duga;
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • imaju opravdana odobrena javna sredstva (državne potpore) iz prethodnih godina;
 • nije im osnivač tijelo javne vlasti.

Prihvatljivi troškovi:

 • 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenog stanja na JOPPD obrascu);
 • nabava novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme te programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
 • promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 20.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 100.000 kn
 • Intenzitet potpore: 85% prihvatljivih troškova

Rok za predaju prijave: 25. svibanj 2017. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: