Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Primorsko-goranska županija: Potpora poljoprivrednim gospodarstvima

Primorsko-goranska županija objavila je dana 30. svibnja Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini.

PREDMET Javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:

 • Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstava
 • Mjera 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete
 • Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti
 • Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

 

Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljivi korisnici:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika kojeg vodi APPRRR,
 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva ne smije prelaziti 2.000 EUR,
 • aktivnosti se moraju provoditi na ruralnom području Primorsko-goranske županije,
 • aktivnosti moraju biti u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom Jedinice lokalne samouprave gdje se aktivnosti planiraju provesti,
 • aktivnosti moraju udovoljavati standardima vezanima uz zaštitu okoliša.

Prihvatljive aktivnosti:

 • podizanje novih/restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada voća, maslina, vinograda (uključujući nabavu sadnica, pripremu tla, ograđivanje, navodnjavanje, zaštitu od padalina i sl.),
 • sadnja/sjetva povrća, cvijeća, ljekovitog i industrijskog bilja (uključujući nabavu sadnica/sjemena, pripremu tla, ograđivanje, navodnjavanje i sl.),
 • kupnja/najam zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • nabava domaćih životinja (uzgojno valjana grla i pčelinje zajednice),
 • nabava poljoprivredne mehanizacije i/ili opreme,
 • objekti za poljoprivrednu proizvodnju, tj. staje, gospodarski objekti i sl. (građenje i opremanje),
 • rješavanje imovinsko pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore po korisniku: 15.000 kuna,
 • Maksimalni intenzitet potpore: 100%.

 

Mjera 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete

Prihvatljivi korisnici:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika kojeg vodi APPRRR,
 • aktivnost se mora odnositi na proizvod sa područja Primorsko-goranske županije,
 • korisnik je obvezan prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu dostaviti potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda / potvrdnicu / certifikat izdan od strane nadležnog tijela za proizvod / sustav kvalitete na koje se prijavljena aktivnost odnosa

Prihvatljive aktivnosti:

 • uvođenje oznake kvalitete/certifikata za proizvod ili sustav kvalitete,
 • analiza proizvoda,
 • stavljanje proizvoda na tržište,
 • trošak nabave opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda u svrhu dobivanja oznake kvalitete/certifikata za proizvod/sustav kvalitete koji je predmet prijavljene aktivnosti.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore po korisniku: 15.000 kuna,
 • Maksimalni intenzitet potpore:
  • korisniku s područja Gorskog kotara - 80%,
  • ostalim korisnicima - 50%.

 

Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti

Prihvatljivi korisnici:

 • poljoprivredne zadruge čije se prijavljene aktivnosti provode na području Primorsko-goranske županije,
 • moraju imati svrhu revitalizacije ili učinkovitijeg odvijanja proizvodnje u poljoprivredi.

Prihvatljivi troškovi:

 • materijalni troškovi vezani uz uređenje, održavanje i obnovu putova, uključujući građevinske radove.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore po korisniku: 25.000 kuna,
 • Maksimalni intenzitet potpore: 100%.

 

Mjera 3.2.1.Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

Prihvatljivi prijavitelji:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika kojeg vodi APPRRR,
 • nakon odobrenja od strane Primorsko-goranske županije u obvezi su prijaviti svoj projekt (ulaganje) na neki od natječaja za sufinanciranje iz PRR-a RH 2014.-2020.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi izrade poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodljivosti te naknada za inženjere i arhitekte pri izradi projektno-tehničke dokumentacije u svrhu ishođenja dozvole za građenje.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore po korisniku: 20.000 kuna,
 • Maksimalni intenzitet potpore:
  • korisniku s područja Gorskog kotara - 80%,
  • ostalim korisnicima - 50%.

 

Rok za podnošenje prijava: 29. lipanj 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: