Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 01. srpnja 2022. godine Poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007):
  • proizvodnja prehrambenih proizvoda (10),
  • proizvodnja pića (11),
  • proizvodnja tekstila (13),
  • proizvodnja odjeće (14),
  • prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja (16),
  • proizvodnja papira i proizvoda od papira (17),
  • tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (18),
  • proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (20),
  • proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka (21),
  • oroizvodnja proizvoda od gume i plastike (22),
  • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (23),
  • proizvodnja metala (24),
  • proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (25),
  • proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. (28),
  • proizvodnja namještaja, d.n. (31).
 • mora biti registriran najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga - 2021. godina,
 • mora imati minimalno 10 zaposlenih temeljem sati rada,
 • mora imati iskazan EBITDA u 2021. godini, odnosno iskazan dobitak ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak,
 • poslovni prihodi u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi više od 50% ukupne vrijednosti projekta,
 • minimalan udio kapitala i rezervi u pasivi mora iznositi više od 15% u 2021. godini,
 • nije provedeno premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traže potpora, dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu niti će isto provesti dvije godine nakon dovršetka početnog ulaganja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2,
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne),
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća,
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta.

Projekt mora doprinijeti smanjenju štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, i/ili povećanju sekundarnih sirovina u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

 

 Prihvatljivi troškovi:

 • Regionalne potpore:
  • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
 • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
  • postavljanje novih sustava za proizvodnju.
 • Potpore za studije zaštite okoliša:
  • energetski pregled poduzeća (samo za mala i srednja poduzeća kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz OIE).
 • Potpore male vrijednosti:
  • izrada tehničke dokumentacije uključujući i glavni projekt,
  • troškovi upravljanja projektom i administracije, izrade dokumentacije za nabavu, usluge stručnog nadzora,
  • revizija projekta (maksimalno 100.000,00 kn).

 

Financiranje:

 • Najniži iznos:
  • mala i srednja poduzeća: 750.000 HRK
  • srednje kapitalizirana poduzeća: 2.000.000 HRK
 • Najviši iznos:
  • mala i srednja poduzeća: 7.500.000 HRK
  • srednje kapitalizirana poduzeća: 35.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • Regionalne potpore (za početno ulaganje):
   • Panonska i Sjeverna Hrvatska:
    • mala poduzeća: 70%
    • srednja poduzeća: 60%
    • velika (mid-cap): 50%
   • Jadranska Hrvatska:
    • mala poduzeća: 60%
    • srednja poduzeća: 50%
    • velika (mid-cap): 40%
   • Grad Zagreb:
    • mala poduzeća: 50%
    • srednja poduzeća: 45%
    • velika (mid-cap): 35%
  • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (daju se isključivo novim postrojenjima):
   • Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska:
    • mala poduzeća: 80%
    • srednja poduzeća: 70%
    • velika (mid-cap): 60%
   • Grad Zagreb:
    • mala poduzeća: 70%
    • srednja poduzeća: 60%
    • velika (mid-cap): 50%
  • Potpore za studije zaštite okoliša:
   • Potpore za energetske preglede-sva područja RH
    • mala poduzeća: 70%
    • srednja poduzeća: 60%
  • Potpore male vrijednosti - de minimis (nadopune privatnim financiranjima):
   • 50% prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava: od 01. rujna 2022. godine od 11:00 sati do 19. prosinca 2022. godine do 11:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

I. Izmjena natječaja: