Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Bespovratne potpore za novoosnovane MSP-ove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je dana 01. travnja 2022. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • inovativni novoosnovani MSP-ovi za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 - TRL 8.
  • novoosnovana poduzeća su poduzeća s najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga,
  • MSP mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
 • osposobljavanje o spremnosti za investicije pružatelja kojeg odabere prijavitelj.

Prihvatljivi troškovi:

 • nabava instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta,
 • plaće osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta,
 • amortizacija instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta,
 • neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja, a izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 7% iznosa ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta,
 • neizravni troškovi nastali provedbom projekta uključuju sljedeće:
  • najam i održavanje prostora (zakonom propisani periodični pregledi, zamjena istrošenih materijala i elemenata, periodični i izvanredni radovi i popravci),
  • režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije,
 • troškovi vanjskih usluga:
  • savjetodavne usluge za inovacije,
  • pomoćne usluge za inovacije,
  • dobivanje, potvrđivanje i zaštita patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva),
  • ugovorna istraživanja, znanja i patenti kupljeni ili licencirani od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima,
  • upućivanje visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika,
  • osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije,
  • usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave te vođenje projekta do iznosa 30.000,00 HRK.

 

Financiranje:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 141.700.000 HRK

Najniži iznos: 200.000 HRK

Najviši iznos: 1.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 85%

 

Rok za podnošenje prijava:

 • projektni prijedlozi će se unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
 • podnošenje projektnog prijedloga od 01. lipnja 2022. godine u 11:00 sati do 30. lipnja 2023. godine u 16:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom

 

Natječajna dokumentacija:

I. Izmjene natječajne dokumetacije: