Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Bespovratne potpore za novoosnovane MSP-ove

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je dana 12. srpnja 2022. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • inovativni novoosnovani MSP-ovi za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 - TRL 8.
  • novoosnovana poduzeća su poduzeća s najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga,
  • MSP mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
 • osposobljavanje o spremnosti za investicije pružatelja kojeg odabere prijavitelj.

Prihvatljivi troškovi:

 • nabava instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta,
 • plaće osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta,
 • amortizacija instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta,
 • neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja, a izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 7% iznosa ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta,
 • neizravni troškovi nastali provedbom projekta uključuju sljedeće:
  • najam i održavanje prostora (zakonom propisani periodični pregledi, zamjena istrošenih materijala i elemenata, periodični i izvanredni radovi i popravci),
  • režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije,
 • troškovi vanjskih usluga:
  • savjetodavne usluge za inovacije,
  • pomoćne usluge za inovacije,
  • dobivanje, potvrđivanje i zaštita patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva),
  • ugovorna istraživanja, znanja i patenti kupljeni ili licencirani od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima,
  • upućivanje visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika,
  • osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije,
  • usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave te vođenje projekta do iznosa 30.000,00 HRK.

 

Financiranje:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 141.700.000 HRK

Najniži iznos: 200.000 HRK

Najviši iznos: 1.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 85%

 

Rok za podnošenje prijava:

 • podnošenje projektnog prijedloga od 12. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine u 16:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom

 

Natječajna dokumentacija:

NPOO.C1.1.2. R2-I3.02_UzP
Obrazac 2. Izjava uskladjenosti s UzP
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 5. Financijski podaci
Obrazac 6. Poslovni plan
Prilog 1. Opci uvjeti
Prilog 2. Ugovor
Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila za NOJN
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
Prilog 7. Minimalni sadržaj garancije za predujam