Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u znanost i inovacije

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 13. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  ''Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti znanstvena organizacija - znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u RH, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri MZO-u
 • Prijavitelj mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01): „znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja“,
 • Prijavitelj ne smije biti niti u jednoj situaciji isključenja,

Partnerstvo na projektu je obavezno. Za partnera vrijede isti uvjeti prihvatljivosti kao i za prijavitelja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a,
 • Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta,
 • Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima itd.),
 • Izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta,
 • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.),
 • Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.),
 • Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.),
 • Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela.

 

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore: 6.080.000,00 HRK
 •  Intenzitet potpore: do 85% kada su uključene plaće zaposlenika

Rok za podnošenje prijave: 01. rujan 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: