Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave Poziva Integrirani teritorijalni program za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan Poziva za 2023. godinu

 

UNAPRJEĐENJE POSLOVNE I JAVNE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: trenutno nije poznat, biti će objavljen naknadno
Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Ustanove
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema projektne i tehničke dokumentacije; Izgradnja i obnova poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija i razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija; Građevinski i hortikulturalni radovi, nadzor radova i zaštita na radu; Izgradnja, uređenje i obnova javno-društvene infrastrukture koja uključuje sportsko-rekreativnu infrastrukturu otvorenog i zatvorenog tipa i ostalih javnih prostora na kojima se građani okupljaju, zadržavaju i borave; Obnova i opremanje infrastrukture za djelovanje pružatelja socijalnih usluga u zajednici i organizacija civilnog društva; Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti
Indikativni intenzitet potpore: 85%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.09.2023.-15.09.2025.

 

ODRŽIVO UPRAVLJANJE, OČUVANJE I KORIŠTENJE OTOČNOG PROSTORA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: trenutno nije poznat, biti će objavljen naknadno
Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Vatrogasne službe, Civilna zaštita, Ustanove
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema projektne i tehničke dokumentacije; Izgradnja i obnova vatrogasnih domova, protupožarnih prometnica i prosjeka te nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite; Građevinski i hortikulturalni radovi, nadzor radova i zaštita na radu;
Akcije čišćenja morskih i obalnih staništa; Zaštita i obnova ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracija parkova i šuma na otocima; Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti
Indikativni intenzitet potpore: 85%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.09.2023.-15.09.2025.

 

VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE I RAZVOJ KULTURNIH USLUGA NA OTOCIMA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: trenutno nije poznat, biti će objavljen naknadno
Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Turističke zajednice, Ustanove u kulturi, Ostale ustanove
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema projektne i tehničke dokumentacije; Građevinski i hortikulturalni radovi, nadzor radova i zaštita na radu; Obnova i valorizacija kulturne baštine, prenamjena prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnova postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizacija kulturne baštine; Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti
Indikativni intenzitet potpore: 85%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.09.2023.-15.09.2025.

 

POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJA NA OTOCIMA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: trenutno nije poznat, biti će objavljen naknadno
Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Ustanove
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema projektne i tehničke dokumentacije; Građevinski i hortikulturalni radovi, nadzor radova i zaštita na radu; Ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja u javnom prostoru (demonstracijski projekti); Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti
Indikativni intenzitet potpore: 85%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.09.2023.-15.09.2025.

 

POKRETANJE KAMPUSA GAMING INDUSTRIJE:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 39.870.135 EUR
Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Građevinski radovi izgradnje, rekonstrukcije, obnove, dogradnje i prilagodbe prostora gaming kampusa u Novskoj
Indikativni intenzitet potpore: 85%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 12.12.2023.-12.12.2026.