Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: ESIF zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom poljoprivrede, od 23. ožujka 2020. provodi osam novih mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom.

Više o HAMAG BICRO zajmovima i njihovim kriterijima pogledajte na sljedećim poveznicama:

ESIF Zajmovi za obrtna sredstva

Mjere HAMAG-BICRO-a za pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima

 

Kako bi se MSP-ovima olakšala postojeća odnosno predstojeća kriza u poslovanju, Vlada je 17. ožujka 2020. prihvatila brojne mjere za pomoć poduzetnicima, a posebice one u obliku Hamag Bicro zajmova.
Hamag Bicro zajmovi namijenjeni su MSP-ovima koji žele ulagati u kupnju osnovnih sredstava i kreditiranje obrtnih sredstava. Cilj programa je:

 • modernizacija i širenje postojećeg poslovanja,
 • samozapošljavanje,
 • zadržavanje postojećih,
 • povećanje broja novih radnih mjesta.

Više o HAMAG BICRO zajmovima i njihovim kriterijima pogledajte na sljedećim poveznicama:

Mjere za pomoć gospodarstvu

Mjere za pomoć gospodarstvu II

Mjere Vlade za pomoć gospodarstvu

Paket mjera za pomoć gospodarstvu

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisao je 03. listopada 2016. Program Mikro i Malih zajmova namijenjen mikro i malim poduzetnicima.

Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • osnivanja obrta i trgovačkih društava,
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja,
 • samozapošljavanja,
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Zahtjevi za zajam se zaprimaju od 03. listopada 2016. godine.

Ciljana skupina:

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe - u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt; ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,5% – 1,5%

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate: Do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora: De minimis

Namjena:

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva - do 30% iznosa zajma

Ciljana skupina:

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt

Iznos: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 1,5% – 3,5%

Poček: Do 6 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate: Do 3 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora: De minimis

Namjena: Obrtna sredstva - 100% iznosa zajma

Ciljana skupina:

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Srednji gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe - u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt; ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom

Iznos: Od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,5% – 1,5%

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate: Do 10 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora: De minimis

Namjena:

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva - do 30% iznosa zajma

Rok važenja Programa je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Dokumentacija:

Program - Mikro investicijski zajmovi

Program - Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Program - Mali zajmovi

Popis dokumentacije

Obrazac Zahtjeva - Investicijski zajmovi

Obrazac Zahtjeva - Obrtna sredstva

Obrazac Zahtjeva - Fizičke-osobe

Izjava o korištenim potporama

Izjava radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Obrazac Skupne izjave)

Tablica kreditne zaduženosti

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!