Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova obiteljskih kuća u 2024. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave.

 

Prihvatljivost projekta:

 • Postojeća obiteljska kuća je građevina:
  • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji,
  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje,
  • zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
   • ima najviše tri stambene jedinice i/ili
   • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.
 • Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na Projektu od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.
 • Obiteljske kuće čija će se energetska obnova poticati moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
  • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.
  • Energetsko certificiranje i energetski razred nisu uvjet u slučaju provedbe aktivnosti A4.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3,
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.
 • A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2),
 • A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (M3 ili kombinacija M3 i M4).

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala nastali nakon objave Uvjeta i kriterija,
 • Izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme nastali nakon objave Uvjeta i kriterija,
 • Nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastali nakon objave Uvjeta i kriterija.

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja (najviši iznos opravdanog troška):

 • M1 - Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora - 35.000 eura,
 • M1.2 - Zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom - 15.000 eura,
 • M2 - Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije:
  • M2.1. - Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤2150) - 10.500 eura,
  • M2.2. - Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima - 4.900 eura,
  • M2.3. - Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode - 8.300 eura.
 • M3 - Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju - fotonaponska elektrana - 600 eur/kW,
 • M4 - Izvedba nove infrastrukture za punjenje električnog vozila - 1.000 eura.

 

Financiranje:

Najviši iznos:

 • do ukupno 62.120,00 eura po prijavi, odnosno:
  • Aktivnost A1 - do 77.400 eura,
  • Aktivnost A2 - do 50.000 eura,
  • Aktivnost A3 - do 15.400 eura,
  • Aktivnost A4 - do 12.000 eura,
  • Pomoć tijekom prijave - do 250 eura.

Intenzitet potpore:

 • za sve aktivnosti:
  • 80% opravdanih troškova za kuće oštećene u potresu,
  • 60% opravdanih troškova za kuće neoštećene u potresu.

 

Rok za podnošenje prijava: započeti će danom objave Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: