Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 28.12.2023. godine Poziv "Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije".

Svrha poziva je usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem Strateškog partnerstva za inovacije – SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o skupnom izuzeću.
 • Prihvatljiv prijavitelj mora imati registrirano sjedište ili podružnicu u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj, najkasnije do dana sklapanja Ugovora, kojim korisnik stječe pravo na potporu. Prijavitelj mora djelovati u području jednog ili više RLV predmetnih NUTS 2 regija.

 

Dozvoljenost partnerstva:

 • Partnerstvo je dozvoljeno isključivo sa svrhom formiranja SPIN konzorcija za potrebe ovog Poziva i dokazuje se dostavom Ugovora o konzorciju SPIN. Partnerstvo izvan SPIN konzorcija nije dozvoljeno.
 • SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika koji nisu povezana poduzeća, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.
 • Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije.
 • SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH. U okviru Poziva OIŠZ, članovi SPIN konzorcija smatrat će se partnerima.

 

Prihvatljivi suradnici:

 • SPIN konzorciju se u provedbi projekta mogu pridružiti javnopravna tijela Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske koja definiraju društveni izazov te daju suglasnost da će se na njihovom području testirati inovativno rješenje u realnom okruženju, u svrhu rješavanja specifičnog društvenog izazova tog područja.
 • Suradnici ne mogu potraživati bespovratna sredstva po ovom Pozivu.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja - vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje.

Projekt mora uključivati:

 • industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4) 12
 • aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s TRL 8
 • izradu studije izvedivosti
 1. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu) vezana uz provedbu projektnih aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru SPIN konzorcija te mogu uključivati ulaganja u opremu, kao što su testne platforme, pokusne linije, demonstratori, objekti za testiranje ili živi laboratoriji i povezane usluge podrške.

 

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik:

 • Troškovi plaća istraživačkog, tehničkog i ostalog pomoćnog osoblja prijavitelja i partnera
 • Trošak amortizacije instrumenata i opreme
 • Troškovi ugovornih istraživanja znanja i patenata kupljenih ili licenciranih vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 • Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
 • Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica provedbe projekta a koje uključuju troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda; troškove  upravljanja projektom i troškove provođenja postupaka nabave, troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti; troškove za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi izrade studije izvedivosti
 • PDV na prihvatljive troškove koji plaća Korisnik/Partner i za koji ne može osigurati njegov povrat

 

Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija):

 • Trošak ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta, a sastoji se od postrojenja, novih strojeva i opreme i ostalih potrebnih resursa, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon

 

Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ:

 • Troškovi plaća istraživačkog, tehničkog i ostalog pomoćnog osoblja OIŠZ
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 

Financiranje:

 • Najniži iznos: 500.000 EUR
 • Najviši iznos: 3.000.000 EUR
 • Intenzitet potpore:
  • Industrijsko istraživanje:
   • Mala poduzeća: 70-80%
   • Srednja poduzeća: 60-75%
   • Velika poduzeća: 50-65%
   • OIŠZ: 85%
  • Eksperimentalno istraživanje:
   • Mala poduzeća: 45-60%
   • Srednja poduzeća: 35-50%
   • Velika poduzeća: 25-40%
   • OIŠZ: 85%
  • Studije izvedivosti:
   • Mala poduzeća: 70%
   • Srednja poduzeća: 60%
   • Velika poduzeća: 50%
  • Infrastruktura za testiranje i eksperimentiranje
   • Mala poduzeća: 45%
   • Srednja poduzeća: 35%
   • Velika poduzeća: 25%

 

Rok za podnošenje prijava: od 1.2.2024. u 11:00 sati do 05.06.2024. u 11:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje:

Obrasci:

Prilozi: