Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Tekući troškovi LAG-ova i animacija (19.4.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. ožujka 2017. Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“.

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1.za provedbu odabrane Lokalne razvojne strategije i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u  

Prihvatljive aktivnosti:

  • Tekući troškovi 
  • Animacija

Financiranje: 

  • Intenzitet potpore: 100%

Zahtjevi za isplatu/Zahtjevi za isplatu predujma se mogu popunjavati i podnositi putem AGRONET-a počevši od 01. ožujka 2017. godine.
Prvo obračunsko razdoblje (tromjesečje) je od 01. prosinca 2016. do 28. veljače 2017. godine. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu za prvo obračunsko razdoblje je do 31. ožujka 2017. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ (NN 18/17) 

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER” (NN 47/16, 108/16)