Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 06. prosinca 2016. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom ''Promicanje održivog razvoja prirodne baštine''.

Prihvatljivi korisnici:

 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), ili
 • Jedinica lokalne samouprave, ili 
 • Jedinica regionalne (područne) samouprave, ili
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje sukladno članku 235. Zakona o zaštiti prirode.

Formiranje partnerstva unutar pojedinačnog projektnog prijedloga nije obavezno već bi projektni prijedlog trebao uključivati onoliki broj partnera čije sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projektnog prijedloga daje optimalan rezultat.

Iznimku pravila o neobveznosti formiranja partnerstava predstavlja slučaj projektnih prijedloga čiji su prijavitelji (korisnici) jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave, a projekt se provodi unutar 1. ili 2. kategorije područja, te je tada javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima obavezan partner.

Uvjeti prihvatljivosti:

Geografski obuhvat ovog Poziva, odnosno projekti koji se podnose na ovaj Poziv moraju biti locirani ili povezani s barem jednom od triju kategorija područja prirodne baštine navedenih u nastavku, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode:

 1. Sedam kategorija zaštićenih područja iz članka 111. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode:
  • Strogi rezervat
  • Posebni rezervat
  • Regionalni park
  • Spomenik prirode
  • Značajni krajobraz
  • Park-šuma
  • Spomenik parkovne arhitekture
 2. Područja ekološke mreže Natura 2000 prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15)
 3. Ostala područja na teritoriju RH ako se radi o projektima povezanima s vrstama i/ili staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema projektno – tehničke dokumentacije i studija
 • Provedba projekta- obuhvaća četiri osnovne kategorije ulaganja:
  • Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji
  • Pristupačnost i komunalni sadržaji
  • Edukacija i interpretacija
  • Promocija i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 2.000.000 kuna
 • Maksimalni iznos potpore: 20.000.000 kuna
 • Intenzitet potpore: ovisan o indeksu razvijenosti jedinice lokalne (regionalne) samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave:
  • Jedinica lokalne (regionalne) samouprave I. i II. skupine – 85%
  • Jedinica lokalne (regionalne) samouprave III. skupine – 80%
  • Jedinica lokalne (regionalne) samouprave IV. skupine – 75%
  • Jedinica lokalne (regionalne) samouprave V. skupine – 70%

Rok za podnošenje prijava: 13. travanj 2017.

U pripremi projekta za podnošenje Zahtjeva za potporu, izradi samog Zahtjeva za potporu i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija:

II. izmjena natječajne dokumentacije

I. izmjena natječajne dokumentacije

PDP Promicanje održivog razvoja prirodne baštine