Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Umjetnost i kultura za mlade

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo kulture objavilo je 12. prosinca 2016. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Umjetnost i kultura za mlade''.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravna osoba javnog ili privatnog prava:

Skupina aktivnosti A - Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama

 • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada
 • ustanova u kulturi
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Skupina aktivnosti B - Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju

 • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, udruga u području socijalne djelatnosti, zaklada
 • ustanova u kulturi
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Skupinu aktivnosti C - Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa

 • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada
 • ustanova u kulturi
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Na dan objave Poziva, Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje navedene djelatnosti (u području kulture i umjetnosti, odnosno u području socijalne djelatnosti za skupinu B) u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čine najviše četiri pravne osobe (prijavitelj i tri projektna partnera). Partner mora ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i sam Prijavitelj.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Skupina aktivnosti A - Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama
  • Aktivnosti mogu uključivati: praktični rad, osmišljavanje i provedba umjetničkog projekta, predavanja, diskusije, posjete kulturnim događajima, razgovori s umjetnicima i kulturnim radnicima, prezentacije rada učenika u javnom prostoru i sl.
  • Aktivnosti mogu biti iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva, a osmišljavaju ih i provode osobe umjetničkih i ostalih stručnih referenci.
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost
 2. Skupina aktivnosti B - Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju
  • Aktivnosti se provode u lokalnoj zajednici i/ili izvan mjesta boravka sudionika; potencijalni prijavitelji trebaju osigurati prostor prilagođen potrebama sudionika i sudjelovanje odgovarajućih stručnih osoba (medicinski stručnjaci) i osoba u pratnji.
  • Aktivnosti mogu uključivati: praktični rad, osmišljavanje i provedba umjetničkog projekta, predavanja, diskusije, posjete kulturnim događajima, razgovori s umjetnicima i kulturnim radnicima, prezentacije rada učenika u javnom prostoru i sl.
  • Aktivnosti mogu biti iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva, a osmišljavaju ih i provode osobe umjetničkih i ostalih stručnih referenci.
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost
 3. Skupina aktivnosti C - Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa
  • Kulturni i umjetnički programi namijenjeni mladima moraju sadržavati i participativne aktivnosti za mlade.
  • Programi se mogu provoditi kroz različite formate – izložbe, manifestacije, kazališne, glazbene i druge programe te mogu obuhvatiti različita područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost

Projektni prijedlog može uključiti samo jednu od tri prethodno navedene skupine aktivnosti.

Financiranje:

 • Najniži iznosi potpore:
  • Skupina aktivnosti A – 100.000 kn
  • Skupina aktivnosti B – 100.000 kn
  • Skupina aktivnosti C – 400.000 kn
 • Najviši iznosi potpore:
  • Skupina aktivnosti A – 700.000 kn
  • Skupina aktivnosti B – 1.000.000 kn
  • Skupina aktivnosti C – 1.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: 31. ožujka 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija:

II. izmjena natječajne dokumentacije

I. izmjena natječajne dokumentacije

Upute za prijavitelje "Umjetnost i kultura za mlade"
Prijavni-obrazac-dio-b
Prilog-1_Suglasnost-srednjoskolske-ustanove
Prilog-2_Opci-uvjeti-ugovora
Prilog-3_Predlozak-posebnih-uvjeta-ugovora
Prilog-4_Korisnicki-prirucnik-za-popunjavanje-prijavnog-obrasca-a
Prilog-5_Postupci-nabave-za-nojn
Prilog-6_Predlozak-adresiranja-paketa-omotnice
Obrazac-3_Izjava-prijavitelja
Obrazac-4_Izjava-partnera