Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: PLAN OBJAVE NATJEČAJA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2022.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dopunu Plana objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja do kraja drugog kvartala 2022. godine.

Dio osiguranih sredstava usmjerit će se i na šumarski sektor te sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja.

Korisnicima je u sklopu planiranih natječaja na raspolaganju 1,5 mlrd kuna.

Osim ulaganja u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i povećanje proizvodnje, za unaprjeđenje stočarskog sektora planiran je novi natječaj za male klaonice po tzv. flexibility modelu.

Dio sredstava osigurano je i za doprinos pripremi Republike Hrvatske za pristup Schengenskom području kroz ulaganja u gradnju i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica koje se u cijelosti nalaze unutar pojasa širine 10 km od državne granice sa Srbijom i/ili Bosnom i Hercegovinom, kako bi se ispunili kriteriji vremena reakcije graničnih službi u slučaju pokušaja nezakonitih prelazaka zelene granice prema Bosni i Hercegovini i/ili Srbiji.

 

TIP OPERACIJE KVARTAL 2022.
4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja  I. KVARTAL
3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor mliječnog govedarstva
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice
8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu  II. KVARTAL
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima:

·         mlijeko

·         meso

·         voće i povrće

·         ostali sektori

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – oprema za navodnjavanje
4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija