Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 09. listopada 2020. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.4 „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika;
 • Javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatraju se javnim tijelima u smislu ovoga Natječaja s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu evidentiranja zemljišta na kojem se provodi ulaganje u ARKOD sustav;
 • Udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u građenje terasastih parcela,
 • Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida,
 • Ulaganje u sadnju živica,
 • Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi,
 • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka,
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka,
 • Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri,
 • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke,
 • Kupnja zemljišta.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 400 EUR
 • Najviši iznos potpore: 150.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: od 09. studenog 2020. od 12:00 sati do 01. ožujka 2021. do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: