Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Natječaj poništen.

Kako bi se korisnicima omogućilo da u sklopu jednog zahtjeva za potporu prijave niz različitih prihvatljivih materijalnih troškova, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u veljači 2019. godine objaviti novi Natječaj.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 14. prosinca 2018. godine Natječaj za provedbu mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,
  • Javna tijela (ministarstva i agencije) uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode,
  • Neprofitne organizacije, udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Ulaganje u kupnju električnog pastira,
  • Ulaganje u kupnju autohtonog pastirskog psa,
  • Izgradnja novih i/ili obnova postojećih nastambi za stoku na području rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Financiranje:

  • Najniži iznos potpore: 400 eura
  • Najviši iznos potpore: 150.000 eura
  • Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje prijava: od 11. veljače 2019. od 12:00 sati do 10. svibnja 2019. do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: