Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 17. travnja 2023. godinu Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

Očekivani učinci Poziva su:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god,
 • instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW,
 • ušteda energije za 140 000 MWh/god,
 • instalirani kapacitet skladištenja energije 20 MWh.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija,
  • registrirani za djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga,
  • imaju najmanje 1 zaposlenog na puno radno vrijeme na temelju sati rada godinu dana prije predaje projektnog prijedloga,
  • ima iskazan pozitivan EBITDA/dobitak za 2022. godinu.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:

A1. - Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu (on- grid) pri čemu učinkovitost fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%,
A2. - Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja,
A3. - Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata - maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini.
A4. - Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem A1. i/ili A2. i/ili A3.
A5. - Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem A1., A2., A3. i A4.

 

Prihvatljivi troškovi:

 1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula, pretvarača (invertera), i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže, priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale
  opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) FN elektrane, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 2. Izgradnja elektrane na biomasu do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 3. Izgradnja elektrane na bioplin za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše ukupne dnevne proizvodnje električne energije za vlastite potrebe, sustava za nadzor i upravljanje te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava,
 5. Projektantski nadzor i stručni nadzor što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer,
 6. Koordinacija zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos: 100.000 EUR
 • Najviši iznos:
  • 2.000.000 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu
  • 4.000.000 EUR po Prijavitelju
 • Intenzitet potpore:
  • Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska:
   • Mikro i malo poduzeće: 80%
   • Srednje poduzeća: 70%
   • Veliko poduzeće: 60%
  • Grad Zagreb:
   • Mikro i malo poduzeće: 70%
   • Srednje poduzeća: 60%
   • Veliko poduzeće: 50%

 

Rok za podnošenje prijava: od 18. travnja 2023. godine u 09:00 sati do 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: