Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova zgrada javnog sektora

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dana 17.03.2023. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora".

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Tijela državne vlasti i državne uprave koja su:
  • pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti na najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade, ili
  • nadležni za upravljanje i raspolaganje zgradama u pretežitom vlasništvu RH, koje su predmet projekta, a u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti na najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade, ili
  • korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove;
 • Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
  • pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti na najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade, ili
  • korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove, ili
  • osnivači javnih ustanova ili ustanova koje obavljaju društvene djelatnosti u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove;
 • Javne ustanove ili ustanove ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:
  • obavljaju društvenu djelatnost,
  • osnovane su od strane RH, JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice,
  • zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost su u njihovom pretežitom vlasništvu, ili u pretežitom vlasništvu RH, JLP(R)S, prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice koja ju je osnovala;
 • Vjerske zajednice ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:
  • obavljaju društvenu djelatnost,
  • upisane su u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj,
  • zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost su u njihovom pretežitom vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH, JLP(R)S ili javne ustanove/ustanove koja obavlja društvenu djelatnost u predmetnoj zgradi, a osnivač joj je vjerska zajednica koja je prijavitelj;
 • Udruge ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:
  • obavljaju društvene djelatnosti korištenjem javnih ovlasti uređenih posebnim Zakonom,
  • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske,
  • zgrade u kojima obavljaju navedene djelatnosti su u njihovom pretežitom vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S.

U smislu ovog poziva prihvatljivim javnim ustanovama/ustanovama smatraju se javne ustanove/ustanove osnovane od RH ili JLP(R)S ili druge javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, koje obavljaju društvene djelatnosti.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada projektne dokumentacije:
  • energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čije ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2,
  • izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i ostale projektne dokumentacije,
  • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove.
 • Energetska obnova:
  • Mjere energetske učinkovitosti sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine:
   • obnova ovojnice zgrade,
   • ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode,
   • promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori, unaprjeđenje ili priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe zgrade javnog sektora (ETC),
   • ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zgrade javnog sektora (ETC), uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav),
   • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
   • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
   • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode,
   • uvođenje kontrolnih mjernih mjesta,
   • unaprjeđenje sustava za smanjenje potrošnje vode.
  • Mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti,
  • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (zeleni krov, ozelenjeno pročelje, uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici),
  • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle),
  • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom),
  • Mjere kojima se povećava potresna otpornost zgrade najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti (u slučaju sveobuhvatne obnove),
  • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara,
  • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta.
 • Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
 • Upravljanje projektom i administracija (izrada Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog),
 • Promidžba i vidljivost (privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni).

 

Financiranje:

 • Najniži iznos: 20.000,00 EUR,
 • Najviši iznos: 8.000.000,00 EUR.
 • Intenzitet potpore:
  • Izrada projektne dokumentacije:
   •  Energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čije ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2:
    • Integralna energetska obnova, dubinska i sveobuhvatna obnova - 85%,
   • Izrada glavnog projekta energetske obnove i ostale projektne dokumentacije:
    • Integralna energetska obnova, dubinska i sveobuhvatna obnova - 85%,
   • Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove:
    • Integralna energetska obnova, dubinska i sveobuhvatna obnova - 100%.
  • Energetska obnova:
   • Provedba mjera:
    • Integralna energetska obnova - 60%,
    • dubinska obnova - 80%,
    • sveobuhvatna obnova - 80%.
  • Energetska obnova:
   • Stručni nadzor građenja/Projektantski nadzor/Koordinator zaštite na radu tijekom građenja:
    • Integralna energetska obnova - 60%,
    • dubinska obnova - 80%,
    • sveobuhvatna obnova - 80%.
   • Upravljanje projektom i administracija:
    • Integralna energetska obnova - 85%,
    • dubinska obnova - 85%,
    • sveobuhvatna obnova - 100%.
   • Promidžba i vidljivost:
    • Integralna energetska obnova, dubinska i sveobuhvatna obnova - 85%.

 

Rok za podnošenje prijava: od 17. ožujka 2023. godine do 23. svibnja 2023. godine U 16:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: