Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Novo sudjelovanje u sustavima kvalitete (3.1.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. ''Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete'' - provedba tipa operacije 3.1.1. ''Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Aktivni poljoprivrednici kategorije mikro, malo i srednje poduzeće, upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
  • sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu ili nacionalnom sustavu kvalitete ili
  • sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi ulaska u sustav kvalitete: Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI); Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP); Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)Troškovi ulaska u sustav kvalitete
  • Kontrolne aktivnosti sukladno Planu kontrole (utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom, stručne kontrole, priprema dokumentacije i sl.)Troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela,
  • Troškovi analize (uzorkovanje i analiza proizvoda i sl.) 
  • Naknada za certifikaciju i sl.   
 • Troškovi ulaska u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
  • Kontrolne aktivnosti sukladno Planu kontrole (utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom, stručne kontrole, priprema dokumentacije i sl.)
  • Troškovi analize (uzorkovanje i analiza proizvoda i sl.)
  • Naknada za certifikaciju i sl.
 • Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete za: Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI); Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP); Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)
 • Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore: 15.000 EUR (maksimalno 3.000 eura godišnje protuvrijednosti u kunama, na period od 5 godina)
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: od 20. kolovoza 2018. u 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

 • Pravilnik o provedbi mjere 03 ''Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode'', podmjere 3.1. ''Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete'' i podmjere 3.2. ''Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 61/18)
 • Podmjera 3.1. - natječajna dokumentacija
 • Predlošcci