Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Novo sudjelovanje u sustavima kvalitete (3.1.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 11. veljače 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. ''Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete'' - provedba tipa operacije 3.1.1. ''Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Aktivni poljoprivrednici:
  • fizičke i pravne osobe kategorije mikro, malo i srednje poduzeće, upisani u Upisnik poljoprivrednika,
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija,
  • skupina poljoprivrednih proizvođača registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
 • Navedeni korisnici koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
  • sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete,
  • nacionalnom sustavu kvalitete ili
  • sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući pčelare) uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – "Ekološki uzgoj" iz Programa ruralnog razvoja RH, osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa i tipa operacije 3.1.1.

Prihvatljivost projekta:

 • Prihvatljivi su poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi koji se nalaze na Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, iz sustava kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustava za zajamčeno tradicionalne specijalitete koji su registrirani na EU razini i navedeni u bazi podataka o podrijetlu i registraciji e-Ambrosia: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
 • Ekološki poljoprivredni i prehrambeni proizvodi u kategoriji PROIZVOĐAČA – kategorija A, pod kategorija A1, A2. A3, i A5 ili PRERAĐIVAČI pod kategorijom B
 • Poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi iz nacionalnog sustava kvalitete za koje je priznata oznaka „Dokazana kvaliteta“ za koju korisnik ima Potvrdu o sukladnosti.

Prihvatljivi troškovi:

 • Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete za:
  • Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI);
  • Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP);
  • Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS);
  • Sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje;
  • Sudjelovanje u nacionalnom sustavu kvalitete "Dokazana kvaliteta".
 • Troškovi stručne kontrole i certifikacije od strane ovlaštenog kontrolnog tijela za:

  • Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI);
  • Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP);
  • Zajamčena oznaka tradicionalnog specijaliteta (ZTS);
  • Provođenje stručne kontrole i certifikacije u ekološkoj proizvodnji;
  • „Dokazana kvaliteta“.

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore: 15.000 EUR (maksimalno 3.000 eura godišnje protuvrijednosti u kunama, na period od 5 godina)
 • Intenzitet potpore: do 100%

Rok za podnošenje prijava: od 01. ožujka 2022. godine u 12:00 sati do 30. studenog 2022. godine do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: