Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Međunarodni suradnički projekti istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti – Program Eurostars 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 2.

Prihvatljivi korisnici:

 • Glavni partner: Mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem (moraju provoditi najmanje 50% aktivnosti projekta)
 • Ostali partneri: Mala i srednja poduzeća
 • Poduzeća iz minimalno dvije zemlje članice
 • Znanstveno-istraživačke institucije mogu biti samo vanjski suradnici
 • Velika poduzeća mogu sudjelovati samo uz 100%-tno vlastito financiranje

Prihvatljive aktivnosti: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Prihvatljivi troškovi:

 • plaće zaposlenih,
 • oprema i sitni inventar,
 • troškovi usluga,
 • troškovi putovanja,
 • ostali razvojni troškovi.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore: 200.000 eura ili do 70% opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Rok za podnošenje prijava:

Online pretprijava do 20.01.2017. (nije obavezna)
Online puna prijava do 02.03.2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području pripreme projekata i projektnih prijedloga za prijave na EU fondove i javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Vezana dokumentacija:

Natječaj za program Eurostars 2
Online pretprijava
Online puna prijava
Ostali dokumenti