Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje – 4.1.1

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. listopada 2022. godine natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju (12.09.2022.), a mladi poljoprivrednici mogu biti i kraće,
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.
  • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva:
   • od najmanje 6.000 EUR u slučaju ulaganja u sektoru voća,
   • od najmanje 8.000 EUR u slučaju ulaganja u ostalim sektorima.
  • Pravne osobe moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • Fizičke osobe moraju biti upisane u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Natječaja na e-savjetovanju.

 

Prihvatljivost projekta:

 • lokalizirano navodnjavanje - kap po kap i mikrorasprskivači i/ili
 • navodnjavanje iz zraka kišenjem i/ili navodnjavanje (samohodnim) sektorskim rasprskivačima i/ili
 • samostalno ulaganje u sustave za crpljenje i dovod vode i/ili
 • samostalno ulaganje u automatizaciju sustava za navodnjavanje.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Lokalizirano navodnjavanje - kap po kap i mikrorasprskivači:
  • sustav navodnjavanja kap po kap,
  • sustav navodnjavanja kap po kap s mogućnošću dodavanja hranjiva (fertirigacija ili fertigacija),
  • mikrorasprskivači štapni,
  • mikrorasprskivači viseći.
 • Navodnjavanje iz zraka kišenjem i/ili navodnjavanje (samohodnim) sektorskim rasprskivačima:
  • nepokretni i polupokretni sustavi navodnjavanja kišenjem,
  • pokretni/prijenosni sustavi kišenjem,
  • samohodni uređaji za navodnjavanje,
  • samohodna bočna kišna krila,
  • samohodne kružne prskalice,
  • samohodni sektorski raspršivači („tifon“ sustavi s kišnim krilima ili topovima),
  • samohodni automatizirani sustavi za linijsko i kružno navodnjavanje.
 • Vrsta zahvata vode i sustavi za crpljenje i dovod vode:
  • akumulacija,
  • bunar,
  • cisterne/spremnici,
  • sustavi za crpljenje i dovod vode do sustava/površine za navodnjavanje.
 • Automatizacija sustava za navodnjavanje:
  • smart irrigation system,
  • senzori ili uređaji za praćenje stanja vlažnosti tla.
 • Opći troškovi - prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine:
  • priprema poslovnog plana,
  • priprema dokumentacije,
  • projektno - tehnička dokumentacija, geodetske podloge, elaborati i trošak nadzora.
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence.

 

Financiranje: 

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR
 • Intenzitet potpore iznosi do 50% uz mogućnost uvećanja za dodatnih 20%:
  • ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima.

 

Rok za podnošenje prijava: od 11. studenog 2022. godine od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija - Navodnjavanje - 411 - I. Izmjena Natjecaja

Natjecajna dokumentacija - Navodnjavanje - 411