Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Intervencija 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 1. prosinca 2023. godine Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i manje) te proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija:
  • pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada,
  • fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika),
 • fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru:
  • u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća,
  • mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla najmanje godinu dana,
  • pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje,
 • mladi poljoprivrednik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati stručna znanja i vještine,
 • fizičke i pravne osobe moraju dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 EUR SO (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija).

 

Prihvatljivi troškovi:

 • materijalni troškovi:
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
 • opći troškovi do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta od kojih su:
  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi su u iznosu do 2% prihvatljivih troškova, ne više od 5.000 eura,
  •  troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova, ne više od 10.000 EUR,
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama iznad i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 300.000 EUR
 • Intenzitet potpore:
  • 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici,

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

 

Načela odabira:

 • Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije,
 • Vrsta obnovljivog izvora energije,
 • Planirani udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja,
 • Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja),
 • Korisnik potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije.

 

Rok za podnošenje prijava: od 25. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 25.travnja 2024. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA: