Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Kupovina steonih junica

NATJEČAJ ZATVOREN.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 09. svibnja 2019. godine Javni poziv za provedbu mjere Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda iz programa Potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Poljoprivrednici

Prihvatljive aktivnosti:

  • Kupovina minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda  u okviru Javnog poziva

Financiranje:

  • Najviši iznos potpore: 30.000,00 HRK
  • Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: do 08. srpnja 2019. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Javni poziv