Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 2. svibnja 2018. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/07).
 • Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio brži i lakši, uz uvjet da se takvim sredstvima - pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.
 • Prijavitelji moraju ispuniti i sljedeće uvjete:
  • imaju sjedište u Republici Hrvatskoj,
  • registrirani su najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave,
  • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (temeljem sati rada u 2017. godini),
  • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
  • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
  • u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti,
  • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene ,
  • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene,
  • njihovi partnerski subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
  • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
  • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
  • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kazneno djelo u sferi gospodarskog poslovanja.

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
 • nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti,
 • edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
 • priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
 • marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala),
 • sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova) za 2018. god.,

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore po korisniku: 20.000 kuna
 • Najviši iznos potpore po projektu: 50.000 kuna
 • Intenzitet potpore: do 100% od ukupno prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: prijave se zaprimaju od 2. svibnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

 
 
 
.