Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 02. svibnja 2019. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • mikro, mala i srednja poduzeća(isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. Sustav Start – up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka

Prihvatljive aktivnosti:

  • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,-upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.
  • Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova  -sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Financiranje:          

  • Najniži iznos potpore: 20.000,00 HRK
  • Najviši iznos potpore: 50.000,00 HRK
  • Intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava: od 02. svibnja 2019. godine  do 16. lipnja 2019. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: