Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: EIC Accelerator Open i EIC Accelerator Challenges

NATJEČAJ ZATVOREN!

Europska komisija je 9.4.2021. objavila prve pozive u okviru EIC-ova pilot-programa Akcelerator. Financijskim sredstvima u iznosu većem od milijardu eura želi se pomoći rastu novoosnovanih poduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kako bi razvili i proširili svoje inovacije.

EIC-ov pilot-program Akcelerator djeluje kao katalizator za privlačenje drugih ulagača koji su potrebni za povećanje opsega inovacija. Jedinstveni model financiranja nudi novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima bespovratna sredstva u iznosu do 2,5 milijuna eura, u kombinaciji s vlasničkim ulaganjima u okviru Fonda EIC-a u iznosu od 500 000 eura do 15 milijuna eura.

 

EIC Accelerator Open i EIC Accelerator Challenges

Prihvatljivi prijavitelji:

Potrebno je zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

 • Poduzeće je kvalificirano kao MSP i osnovano u državi članici ili pridruženoj državi,
 • Poduzeće klasificirano kao „small mid-cap (do 500 zaposlenih) sa sjedištem u državi članici ili pridruženoj zemlji, ali prijava treba biti u svrhe brzog povećanja (npr. razina tehnološke spremnosti 9) i samo za investicijsku komponentu,

ili

 • Jedna ili više fizičkih osoba (uključujući individualne poduzetnike) ili pravne osobe koji:
  • su iz države članice ili pridružene zemlje koja namjerava uspostaviti MSP ili „small mid-cap u državi članici ili pridruženoj državi do trenutka potpisivanja ugovora, ili u slučaju mješovitog financiranja,
  • namjeravaju ulagati u malo i srednje poduzetništvo ili small mid-cap u državi članici ili pridruženoj državi i koja može podnijeti prijedlog u ime tog MSP-a ili small mid-cap-a, pod uvjetom da postoji prethodni dogovor s društvom. Ugovor će biti potpisan samo s tvrtkom korisnicom.

EIC Accelerator omogućuje kombinirano financiranje (inovacije i financiranje tržišne implementacije) te se sastoji od:

 • Investicijske komponente koja se obično izdaje u obliku izravnog kapitala ili kvazi-kapitala poput konvertibilnih zajmova. Minimalna vrijednost ulaganja iznosi 500.000 EUR, a maksimalna iznosi 15 milijuna eura. Poziv je namijenjen financiranju tržišne implementacije, sufinanciranju ili financiranju inovacijskih aktivnosti
 • Komponenta potpore za nadoknadu prihvatljivih troškova nastalih zbog inovacija, uključujući demonstraciju tehnologije, prototipiranje i demonstraciju na razini sustava, istraživanje i razvoj te ispitivanje potrebno za ispunjavanje regulatornih zahtjeva. Prihvatljivi troškovi nadoknađuju se do najviše 70%. Maksimalni iznos potpore ne prelazi 2,5 milijuna EUR, ali može biti veći u iznimnim i opravdanim slučajevima.

 

EIC Accelerator Open

Prihvatljivi projekti:

Inovacije koje se temelje na znanstvenim otkrićima i tehnološkim otkrićima (deep tech) iz bilo kojeg područja tehnologije i gdje su potrebna značajna financijska sredstva tijekom dugog vremenskog okvira.

 

EIC Accelerator Challenges

Prihvatljivi projekti:

Digitalne tehnologije: uređaji, metode, sustavi kao i principi rada, procesi i standardi koji se primjenjuju na IKT tehnologiju kao što su napredno računarstvo visokih performansi, edge računarstvo, kvantna tehnologija, kibernetička sigurnost, umjetna inteligencija, block-chain tehnologija, cloud infrastrukturne tehnologije i tehnologije za Internet stvari.

Zdravstvene tehnologije: Alati za ranu dijagnozu, point of care (POC) tehnologija, novi pristupi u staničnoj i genskoj terapiji, posebno za karcinom, razvoj novih biomarkera za kliničku prognozu, stratifikacija pacijenata, bioprocesiranje 4.0 (digitalizacija kroz faze biorazvoja u biotehnološkoj / biofarma industriji), zdravstvene obavještajne službe i rješenja za e-zdravlje (uključujući mobilno zdravlje) za zdravstvene sustave, medicinsku praksu i jedinice intenzivne njege.

 

Rok za podnošenje prijava: do 6. listopada 2021. godine

 

Postupak prijave sastoji se od sljedećih koraka:

 • Kratke prijave koje se mogu podnijeti u bilo koje vrijeme i koje će ocijeniti stručnjaci EIC-a,
 • U slučaju uspjeha, potrebno je pripremiti cjelovitu prijavu, gdje je omogućena podrška putem informacijske platforme zasnovane na umjetnoj inteligenciji EIC i od poslovnih trenera EIC-a;
 • Cjelovite prijave prvo će ocjenjivati ​​stručnjaci EIC-a. U slučaju uspjeha, slijedi poziv na razgovor sa žirijem EIC-a kao završni korak u postupku odabira.
 • Slijede pregovori o početnom ugovoru za bespovratna sredstava i početak dubinske provjere prijave

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!