Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 7. lipnja 2021. godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave - za sve prihvatljive projekte,
 • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave - za projekte tržnica,
 • Javne ustanove dječji vrtići - za projekte dječjih vrtića,
 • Dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Prihvatljivi troškovi:

 • Građenje (gradnja i rekonstrukcija):
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva,
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) društvenog doma/ kulturnog centra,
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) sportske građevine (natkrivene i/ili otvorene građevine),
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) dječjeg vrtića,
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) tržnice.
 • Opremanje
  • opremanje vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva (isključujući opremu za obavljanje poslova vatrogasne djelatnosti i opremu za tekuće održavanje),
  • opremanje društvenog doma/ kulturnog centra,
  • opremanje sportske građevine,
  • opremanje dječjeg vrtića,
  • opremanje tržnice.
 • Opći troškovi:
  • troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj,
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave.
 • Ostali prihvatljivi troškovi:
  • troškovi kupnje računalnih programa.

Financiranje:

 • Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije: 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije: do 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama
  • Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Intenzitet potpore:
  • od 80% do 100% od ukupno prihvatljivih troškova:
   • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu,
   • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu,
   • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 

Rok za podnošenje prijava: od 16. srpnja 2021. od 12:00 sati do 30. rujna 2021. do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: