Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 29. lipnja 2021. godine Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo prijave imaju gospodarski subjekti koji djeluju u sljedećim područjima:

 • Izvedbene umjetnosti,
 • Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost,
 • Vizualne umjetnosti,
 • Audiovizualne djelatnosti(sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima).

Pravo prijave imaju:

 • Trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • Obrt,
 • Ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • Umjetnička organizacija,
 • Djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike,
 • Zapošljavanje i troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe okolnostima pandemije (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici),
 • Prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije, korištenje dostupnih instrumenata COVID zaštite u fizičkom okruženju - EU digitalna COVID potvrda, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.),
 • Nabava opreme, prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa,

*osim dodatnih troškova vezanih uz snimanja filmova, nastalih uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 30.000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 350.000 HRK
 • Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova

 

Rok za podnošenje prijava: od 29. lipnja 2021. godine do 29. srpnja 2021. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s Vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

 • Obavezna opća dokumentacija:
  • Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti),
  • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i presliku rješenja,
  • Obrti ovisno o obliku poslovanja trebaju predati kompletan obrazac DOH ili PO-SD za 2020. godinu,
  • Subjekti koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja trebaju predati P-PPI obrazac za 2020. godinu,
 • Obavezna programska dokumentaciju:
  • Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  • Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi,
  • Popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta (po predlošku/excel tablici).