Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Razvoj turističkog sektora

Natječaj zatvoren.

Hrvatska turistička zajednica objavila je dana 04. siječnja 2018. godine  tri Javna poziva i to za:

 

Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravne osobe  i  obrtnici,  koji  imaju  registriranu  ugostiteljsku  djelatnost  ili  djelatnost pružanja usluga u turizmu
 • OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
 • ustanove
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

Mjera 1 Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone

 • wellness i  zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih  bazena  tlocrtne  površine  od  najmanje  20  m2, wellness,   oprema   za   fitness centre/teretane, oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio  te dodatna oprema za wellness
 • kulturni turizam - ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova,
 • cikloturizam - ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj,
 • pustolovni i sportski turizam – ulaganje u infrastrukturu i opremu za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta,
 • poslovni turizam - ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova,
 • gastro i  eno  turizam - ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking.

Mjera 2 Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda

 • razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude - izgradnja novih ili  rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta - hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo,
 • izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta
 • uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture
 • uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 50.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 200.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: do 50% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: 31. siječnja 2018. godine

 

Javni poziv za potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada storyline-a za tematske proizvode,
 • istraživanje tržišta za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada baze podataka za portfelj tematskih proizvoda,
 • osiguravanje resursa za provedbu,
 • izrada promotivne brošure ili dr. informativnih/promotivnih materijala s portfeljem tematskih proizvoda,
 • izrada Internet podstranice za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada elektroničkog kataloga za portfelj tematskih proizvoda ( u XML obliku),
 • e-mailing za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada vizuala za offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda,
 • offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda (tisak, TV, vanjsko oglašavanje, Internet oglašavanje - portali, društvene mreže i dr.),
 • organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste turoperatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude,
 • sudjelovanje na tematskim B2B poslovnim radionicama za tematsku ponudu,
 • nastupi na turističkim sajmovima.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 50.000,00 HRK (po programu)
 • Najviši iznos potpore: 100.000,00 HRK (po programu)
 • Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Ukoliko jedan Podnositelj prijavi više programa (maksimalno 5), maksimalni iznos potpore po korisniku može iznositi do 250.000,00 HRK.

Rok za podnošenje prijava: 31. siječanj 2018. godine

 

Javni poziv za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima

Prihvatljive aktivnosti:

 • Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista:
 • uređenje šetnica, cikloturističkih, tematskih i poučnih staza, vidikovaca, izletišta i sl., izuzev izgradnje komunalne infrastrukture  i  hortikulturnog  uređenja;  brendiranje  turističke  destinacije; labeling u turističkoj destinaciji; unapređenje kvalitete ključnih turističkih proizvoda u  destinaciji (kulturni turizam, eno/gastro, cikloturizam,  poslovna  putovanja, wellness  i  zdravlje, aktivni odmor); izrada  promotivnih brošura  o  ključnim  turističkim proizvodima za klaster/županiju: podizanje kvalitete informacija za posjetitelje (informativne ploče i sl.), izrada/redizajn internetskih stranica klastera/županija.
 • turistička/smeđa signalizacija – izrada i postavljanje nove turističke/smeđe signalizacije te popravak uništene turističke signalizacije.
 • Edukacija:
 • Strukovno usavršavanje i treninzi za nositelje turističke ponude i davatelje usluga (npr. usavršavanje za podizanje kvalitete  usluživanja  hrane  i  pića - sommelieri,  cooking show, edukacija  pratitelja/vodiča  za selektivne  oblike  turizma, turističke interpretatore, edukacija za privatne iznajmljivače, edukativne radionice za davatelje turističkih  usluga i sl.), izuzev  za strukovno/stručno osposobljavanje  bez  zasnivanja  radnog  odnosa i osposobljavanje za kvalifikacije i polaganje stručnih ispita.
 • Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture:
 • Sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom upravlja TZ.

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore: 350.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: do 80% prihvatljivih troškova

 Rok za podnošenje prijava: 31. siječanj 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: