Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo turizma objavilo je dana 28. siječnja 2019. godine Javni poziv za kandidiranje projekta ''Konkurentnost turističkog gospodarstva''.

Prihvatljivi korisnici:

 • Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
 • OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Mjere programa:

Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

 • A1 – HOTELI: hotel, hotel baština, difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion,  integralni hotel, lječilišne vrste hotela
 • A2 – KAMPOVI: kamp ili kamp odmorište 
 • A3 - OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: hostel, planinarski dom, lovački dom, soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, objekt za robinzonski smještaj
 • A4 – OPG: postojeći ili novi vrste vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj

Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C – Dostupnost i sigurnost

Mjera D – Prepoznatljivost

Financiranje:

 • Mjera A1
  • Minimalni iznos potpore: 50.000 kn
  • Maksimalni iznos potpore: 400.000 kn
 • Mjera A2
  • Minimalni iznos potpore: 50.000 kn
  • Maksimalni iznos potpore: 300.000 kn
 • Mjera A3
  • Minimalni iznos potpore: 40.000 kn
  • Maksimalni iznos potpore: 200.000 kn
 • Mjera A4
  • Minimalni iznos potpore: 30.000 kn
  • Maksimalni iznos potpore: 150.000 kn
 • Mjera B
  • Minimalni iznos potpore: 20.000 kn
  • Maksimalni iznos potpore: 200.000 kn
 • Mjera C
  • Maksimalni iznos potpore: 25.000 kn (za aktivnosti provođenja programa javno dostupne defibrilacije)
  • Maksimalni iznos potpore: 100.000 kn (za ulaganje u inovativne IT tehnologije)
 • Mjera D
  • Minimalni iznos potpore: 20.000 kn
  • Maksimalni iznos potpore: 100.000 kn
 • Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 60% ukupno prihvatljivih troškova, osim za mjeru C za prvu aktivnost (defibrilatori) gdje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava: 01. ožujka 2019. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području pripreme projekata i projektnih prijedloga za prijave na EU fondove i javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: