Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Iskaz interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga

Natječaj zatvoren.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije objavila je 07. siječnja 2019. godine Poziv na iskazivanje interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga u sklopu Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama iz potprograma RAZUM, TEHCRO, IRCRO, KONCRO i VENCRO.

Prihvatljivi prijavitelji/aktivnosti:

Zainteresirani prijavitelji za komercijalizaciju slijedećih inovativnih proizvoda/usluga:

  • “Razvoj plovila REFUL 30 Premiere”
  • “Izoelektrične kuglice i njihova primjena”
  • “Razvoj iTur aplikacijskog softvera za destinacijski menadžment”
  • “Razvoj i predkomercijalizacija BDF – sintetskog biorazgradivog materijala za regeneraciju kosti u ljudi”
  • “GoHome”, modul za napredno automatsko indeksiranje nekretnina.

Rok za podnošenje prijava:

  • Faza I – Dokaz sposobnosti Prijavitelja: 28. siječnja 2019. do 23:59:59 sati,
  • Faza II – Prijava za sklapanje Ugovora o komercijalizaciji: 18. veljače 2019. do 23:59:59 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija:

Poziv