Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 1. ožujka 2018. godine Otvoreni javni poziv ''Cjeloživotno obrazovanje obrtništva''

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe

 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15),
 • Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

 

Financiranje: 

 • Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznos opravdanih troškova za:
  • Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
  • Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
  • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
  • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
  • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
  • Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
  • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi

 

Rok za dostavu prijave: do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 2. studenog 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području pripreme projekata i projektnih prijedloga za prijave na EU fondove i javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: