Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima

POZIV ZATVOREN!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 06. svibnja 2022. godine Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima.

Prihvatljvi korisnici:

 • trgovačka društva - operateri i postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i opreateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog dopinosa smanjenju emisija stkleničkih plinova:
  • sjedište u RH,
  • posjeduju Dozvolu za emisije stakleničkih plinova izdana od tijela državne uprave za zaštitu okoliša i Rješenje o isključenju iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama.

Prihvatljivi troškovi:

 • Projektno-tehnička dokumentacija za mjere smanjenja emisija stakleničkih pliova, povećanja korištenja OIE i povećanja energetske učinkovitosti:
  • studija izvedivosti,
  • investicijska studija,
  • projektna dokumentacija što uključuje izradu idejnih rješenja, tehničkih, građevinskih, strojarskih i elektro projekata,
  • natječajna dokumentacija za apliciranje na EU fondove,
  • izrada tehničke dokumentacije koja se odnosi na mjere za poticanje kružnog gospodarstva u industriji, a koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Financiranje:

Najviši iznos: 700.000,00 kn

Intenzitet potpore: do 100% opravdanih troškova

Rok za podnošenje: od 06. svibnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac 1,
 • Dozvolu za emisije stakleničkih plinova izdana od tijela državne uprave za zaštitu okoliša i Rješenje o isključenju iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama,
 • Informativna ponuda za nabavu usluge izrade projektno/tehničke dokumentacije ili Račun/eRačun ako je dokumentacija izrađena,
 • Potvrda porezne uprave, ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva,
 • Izjava o primljenim potporama u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine (Obrazac 2),
 • Izjava prijavitelja da ne podliježe kriterijima neprihvatljivosti sukladno čl. 13 Programa de minimis potpora (Obrazac 3.).