Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Natječaj zatvoren.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 23. prosinca 2016. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja''.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti organizacija civilnoga društva
  • pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
   • udruga - pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama,
   • zaklada,
   • socijalna zadruga,
   • ustanova, ili
   • pravna osoba vjerske zajednice
  • koja se svojim aktom opredijelila da djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj lokalne zajednice; razvoj filantropije i dr.);
 2. biti organizacija registrirana najmanje 1 godinu od dana podnošenja projektnog prijedloga;
 3. biti organizacija koja u svojem temeljnom aktu ima utvrđeno neprofitno djelovanje i registrirana je kao neprofitna organizacija što znači da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje;
 4. biti organizacija registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj;
 5. ima dostatne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta u suradnji s partnerima;
 6. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 7. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 8. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje.

Projektni prijedlog mora biti podnesen u partnerstvu prijavitelja s najmanje jednom javnom ustanovom u sustavu visokog obrazovanja (fakultetom ili umjetničkom akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Osim javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola) i/ili javnog znanstvenog instituta, partneri mogu biti i:

 • organizacije civilnoga društva navedene u točki 1
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • upravljanje projektom i administracija,
 • izrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva,
 • izrada i provedba programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti usluga organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice,
 • uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja,
 • osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata,
  organizacija studentskih debata, obuka, radionica, seminara, javnih/stručnih rasprava,
 • osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva,
 • provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, kao i izrade nastavnih materijala s ciljem promocije rezultata programa društveno korisnog učenja,
 • osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o potrebama i uslugama u lokalnoj zajednici kroz primjereni oblik njihovog usmjeravanja prema osmišljavanju društvenih inovacija,
 • promidžba i vidljivost.

Financiranje:

Najniži iznos potpore: 500.000 kn
Najviši iznos potpore: 1.200.000 kn
Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: 05. travanj 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: