Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova

Natječaj zatvoren.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 23. prosinca 2016. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja''.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti organizacija civilnoga društva
  • pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
   • udruga - pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama,
   • zaklada,
   • socijalna zadruga,
   • ustanova, ili
   • pravna osoba vjerske zajednice
  • koja se svojim aktom opredijelila da djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj lokalne zajednice; razvoj filantropije i dr.);
 2. biti organizacija registrirana najmanje 1 godinu od dana podnošenja projektnog prijedloga;
 3. biti organizacija koja u svojem temeljnom aktu ima utvrđeno neprofitno djelovanje i registrirana je kao neprofitna organizacija što znači da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje;
 4. biti organizacija registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj;
 5. ima dostatne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta u suradnji s partnerima;
 6. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 7. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 8. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje.

Projektni prijedlog mora biti podnesen u partnerstvu prijavitelja s najmanje jednom javnom ustanovom u sustavu visokog obrazovanja (fakultetom ili umjetničkom akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Osim javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola) i/ili javnog znanstvenog instituta, partneri mogu biti i:

 • organizacije civilnoga društva navedene u točki 1
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • upravljanje projektom i administracija,
 • izrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva,
 • izrada i provedba programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti usluga organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice,
 • uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja,
 • osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata,
  organizacija studentskih debata, obuka, radionica, seminara, javnih/stručnih rasprava,
 • osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva,
 • provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, kao i izrade nastavnih materijala s ciljem promocije rezultata programa društveno korisnog učenja,
 • osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o potrebama i uslugama u lokalnoj zajednici kroz primjereni oblik njihovog usmjeravanja prema osmišljavanju društvenih inovacija,
 • promidžba i vidljivost.

Financiranje:

Najniži iznos potpore: 500.000 kn
Najviši iznos potpore: 1.200.000 kn
Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: 05. travanj 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: