Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti (I.10.)

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 05. listopada 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. ''Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti''.

Prihvatljivi prijavitelji:

Javna ili privatna tijela te fizičke osobe vlasnici ribarskog plovila koji zadovoljavaju uvjete i kriterije propisane pravilnikom i natječajem.

 Prihvatljive aktivnosti:

Trajni prestanak ribolovne aktivnosti, a koji se postiže samo:

  • trajnim fizičkim uništavanjem plovila,
  • prenamjenom plovila za aktivnosti koje ne spadaju u gospodarski ribolov na moru,
  • očuvanjem pomorske baštine tako da se tradicionalno drveno plovilo prenamjeni s ciljem prezentacije na kopnu.

Financiranje:

Iznos naknade ovisi o bruto tonaži plovila, stoga se dijeli na sljedeće kategorije:

  • za plovila težine <10 tona, najviše 90.000,00 eura,
  • za plovila težine ≥10<25 tona, najviše 180.000,00 eura,
  • za plovila težine ≥25<100 tona, najviše 400.000,00 eura,
  • za plovila težine ≥100<300 tona, najviše 480.000,00 eura,
  • za plovila težine ≥300<500 tona, najviše 500.000,00 eura,
  • za plovila težine ≥500 tona, najviše 600.000,00 eura.

Maksimalan iznos sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu na natječaj je 20.10.2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 Natječajna dokumentacija:

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
Zahtjev za potporu - mjera I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
Vodič za korisnike - mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
Popis brodogradilišta - rezališta