Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Plan objave natječaja OP Učinkoviti ljudski potencijali 2021.

Indikativni godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali“ za 2021. godinu (stanje na dan 29.01.2021.)

II. Prioritetna os – Socijalno uključivanje

I. Podrška programima usmjerenim mladima - faza II

 • Indikativna vrijednost: 27.750.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele/Trajni poziv
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva,
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Prihvatljivi partneri:
  • Organizacije civilnog društva,
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Javne ustanove,
  • Zaklade,
  • Vijeća nacionalnih manjina.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Poticanje aktivnog socijalnog uključivanja mladih i/ili;
  • Podizanje razine informiranosti i/ili;
  • Stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih; jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima.
 • Indikativni iznos potpore: 400.000,00 - 1.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: veljača 2021.

 

II. Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

 • Indikativna vrijednost: 27.655.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele/Privremeni poziv
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih,
  • Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Prihvatljivi partneri:
  • Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu,
  • Udruge koje imaju utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom,
  • Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih,
  • Poslodavci/gospodarski subjekti; regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  • Ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga osobama s invaliditetom ili kojima je utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti za osobe s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva:
  • Promicanje zanimanja,
  • Poticanje inovativnog pristupa u promicanju pristupa tržištu rada te zanimanja,
  • Stručna podrška i profesionalno usmjeravanje,
  • Razvoj i/ili upotreba internetskih alata u svrhu profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja,
  • Stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom prema već postojećim programima,
  • Razvoj i provedba različitih novih programa usavršavanja predavača i mentora kroz projekt,
  • Formalno i/ili neformalno obrazovanje,
  • Provedbe novorazvijenih formalnih i/ili neformalnih obrazovnih programa,
  • Obrazovanja osoba s invaliditetom po dosad razvijenim i/ili unaprijeđenim formalnim i/ili neformalnim obrazovnim programima.
 • Indikativni iznos potpore: 500.000,00 - 2.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: ožujak 2021.

 

III. Prioritetna os - Obrazovanje i cjeloživotno učenje

I. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.

 • Indikativna vrijednost: 250.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele/Privremeni poziv
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti).
 • Prihvatljivi partneri:
  • Osnovne i srednje škole.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Pružanje potpore učenicima s teškoćama financiranjem troškova rada pomoćnika te komunikacijskih posrednika prema propisanim kriterijima Poziva.
 • Indikativni iznos potpore: Stope sufinanciranja određeno sukladno kategorijama osnivača.
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: travanj 2021.

 

II. Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

 • Indikativna vrijednost: 44.705.880,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele/Trajni poziv
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Ustanova za obrazovanje odraslih kojoj je osnivač JLS ili druga pravna ili fizička osoba i registrirana za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP za koju se podnosi projektni prijedlog,
  • Jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP za koje se podnosi projektni prijedlog,
  • Javna ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) registrirana za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP za koje se podnosi projektni prijedlog.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti pripreme i provedbe programa institucionalnog obrazovanja odraslih uz primjenu Kurikuluma za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina,
  • Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta obrazovnog osoblja koje radi s pripadnicima ciljanih skupina.
 • Indikativni iznos potpore: Po grupama:
  • UA Osijek/UP Pula/ UP Slavonski Brod/ UP Zadar: 400.000,00 - 1.500.000,00 kn;
  • UA Rijeka/ UA Split: 400.000,00 - 2.000.000,00 kn;
  • UA Zagreb: 400.000,00 - 3.000.000,00 kn.
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: ožujak 2021.