Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Zamjena motora ribarskih plovila – mjera I.21.

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo je 16. travnja 2019. godine Pravilnik za provedbu mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanjem klimatskih promjena – zamjena motora“.

Prihvatljivi korisnici:

  • Vlasnici ribarskih plovila

 Prihvatljive aktivnosti:

  • Ulaganja u opremu ili u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćujućih tvari ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila – ulaganja u ribolovne alate također su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata;
  • Revizije i sustavi energetske učinkovitosti;
  • Studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti ribarskih plovila;
  • Zamjena ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora.

Financiranje:

  • Najviši iznos potpore: 50.000,00 EUR
  • Intenzitet potpore: 30% ukupnih prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 04. svibnja 2019. godine do 14. kolovoza 2019. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: