Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Građenje reciklažnih dvorišta

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 29. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Građenje reciklažnih dvorišta''.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova;
 • Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnuinfrastrukturu iosiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
 • Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
 • Stručni nadzor građevinskih radova;
 • Projektantski nadzor;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom;
 • Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.;
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 4.500.000 kn
 • Intenzitet potpore: 85%

Rok za podnošenje prijava:  15. listopada 2018.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: