Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 19 . travnja 2019. godine Poziv „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Unaprijed određeni prijavitelji odnosno pravne osobe koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje.

Prihvatljivi partneri:

 • Pravne osobe koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje, koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje
 • Prijavitelj može imati više od jednog partnera.

Prihvatljive aktivnosti:         

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
 • Izgradnja i opremanje novih i/ili aktivnosti obnove, proširenja i uređenja postojećih smještajnih i karantenskih kapaciteta za životinje,
 • Namještanje i opremanje prostora/objekata oporavilišta i opremanja oporavilišta,
 • Izmještanje životinja tijekom provedbe aktivnosti izgradnje i namještanja novih i/ili obnove, proširenja i uređenja postojećih smještajnih i karantenskih kapaciteta za životinje; prostorija/objekata neophodnih za pružanje skrbi o životinjama, a koje koriste djelatnici i/ili članovi prijavitelja i, ukoliko je primjenjivo, partnera; namještanja i opremanja prostora/objekata oporavilišta,
 • Unaprjeđenje sposobnosti oporavilišta za hvatanje, ukrcavanje i prijevoz životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu, što uključuje nabavu vozila i/ili plovila i/ili prikolica za prijevoz životinja i/ili za prijevoz hrane, te njihovo prilagođavanje za prijevoz životinja i/ili hrane, prema veterinarskim i drugim propisima,
 • Jačanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu, uključujući ex-situ očuvanje, te o radu oporavilišta,
 • Jačanje kapaciteta djelatnika/članova prijavitelja i, ukoliko je primjenjivo, partnera u svrhu jačanja stručnog znanja za provođenje skrbi o životinjama na oporavku u oporavilištu, za izradu i provedbu razvojnih i poslovnih planova u svrhu osiguravanja budućeg razvoja oporavilišta,
 • Promidžba i vidljivost projekta,
 • Investicijski nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer,
 • Upravljanje projektom i administracijom.

 Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 200.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 6.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje prijava: od 06. svibnja 2019. godine od 14:00 sati do 18. svibnja 2020. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: