Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo zaštite, okoliša i energetike objavilo je dana 12. ožujka 2020. godine poziv na Natječaj "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada".

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici,
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela,
  • Ustanove.

 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada. Komunalna vozila koja se nabavljaju u sklopu ovog Poziva moraju zadovoljavati minimalno standarde EURO norme VI D;

         Nabava isključivo podvozja nije prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog Poziva.

         Nabava komunalnih vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada nije prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog Poziva.

  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, koje je Prijavitelj/Korisnik posebno dužan poduzeti kako bi objavio činjenicu da Europska unija sufinancira projekt te da je projekt koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ sufinanciran sredstvima KF-a, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi;
  • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom (točke 2.12., 2.13. i 2.14. Uputa za prijavitelje).

 

Financiranje:

  • Najviši iznos potpore: 1.480.000,00 HRK
  • Intenzitet potpore: maksimalno 85%

 

Rok za podnošenje prijava: od 15.04.2020.u 09:00 sati do 30.09.2020. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija