Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Produktivna ulaganja u akvakulturu

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24. listopada 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ''Produktivna ulaganja u akvakulturu''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu,
 • korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske,
 • korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku ili likvidaciji.

Prihvatljive aktivnosti:

 • produktivna ulaganja u akvakulturu;
 • diversifikacije proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta;
 • osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi;
 • poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca;
 • smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
 • ulaganja u unaprjeđenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture;
 • obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja;
 • diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti;
 • ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;
 • promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru;
 • ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore po korisniku: 3.000.000 eura
 • Osnovni intenzitet potpore: 50%
  • uvećan za 35% ako se projekt provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo,
  • uvećan za 10% ako projekt provodi ribarska zadruga,
  • uvećan za 25% ako projekt provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija,
  • smanjen za 20% ako projekt provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća.

Rok za podnošenje prijava: 15. veljače 2019. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: