Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava-ulaganja u tov svinja-4.1.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 29. prosinca 2021. godine Natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - ulaganja tov svinja.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju (06.12.2021.);
  • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada,
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obvezika po osnovi poljoprivrede, plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose za mirovinko po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta (izuzev umirovljenika),
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine;
 • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva i to:
  • za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR mora dokazati SO od najmanje 8.000 EUR ili
  • za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR mora dokazati SO preko 250.000 EUR

Prihvatljive aktivnosti:

 • Objekti za životinje (tovilišta) uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva:
  • Građenje/rekonstrukcija,
  • Opremanje tovilišta,
  • Ostala oprema,
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila),
 • Ostali gospodarski objekti koji nisu u sklopu tovilišta, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti;
  • Građenje/rekonstrukcija,
  • Opremanje.
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine,
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (eu) br. 1305/2013,
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalni troškovi.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR
 • Najviši iznos potpore:
  • do 1.000.000 EUR za mikro male i srednje korisnike,
  • do 3.000.000 EUR za velike korisnike,
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.
 • Intenzitet potpore: do 50% uz  mogućnost povećanja u sljedećim slučajevima:
  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima,
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Rok za podnošenje prijava: od 15. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 12. svibnja 2022. godine do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

I. izmjene Natjecaja - 411 - tov svinja

Natjecajna dokumentacija-411-tov svinja