Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Korištenje obnovljivih izvora energije (4.1.3.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od godine dana)
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) - doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Građenje/rekonstrukcija i opremanje
  • objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora,
  • postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika,
  • objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • Nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe (specijalne prikolice, prikolice/cisterne, rasipač, aplikator te ostali nespomenuti strojevi za transport i primjenu supstrata).

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000 EUR,
 • Najviši iznos potpore po projektu iznosi 1.000.000 EUR,
  • Najviši iznos po projektu za početnike (upisani u Upisnik najmanje godinu dana a posluju manje od 2 godine) može iznositi do 100.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50%
  • Uvećanje za dodatnih 20%
   • Ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
   • Ako se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (čl. 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013)
   • Ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (čl. 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (čl. 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
  • Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 90% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za dostavu prijave: od 31. kolovoza 2018. godine u 12:00 sati do 30. studenoga 2018. godine u 12:00 sati

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: