Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Korištenje obnovljivih izvora energije (4.1.3.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 29. prosinca 2021. godine Natječaj za tip operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije – 4.1.3.“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici mogu biti i kraće;
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada,
  • fizičke osobe nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede, plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose za mirovinsko po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (06.12.2021.) - izuzev umirovljenika.

Prihvatljivost projekta:

 • Ulaganja se odnose na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju,
 • Samostalna ulaganja u kupnju strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe, nisu prihvatljiva u sklopu ovoga Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:

 • Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom:
  • Građenje/rekonstrukcija objekata,
  • Opremanje,
 • Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom:
  • Građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora,
  • Opremanje,
 • Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe:
  • Građenje/rekonstrukcija objekata,
  • Opremanje,
 • Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe,
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalni troškovi.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR
 • Najviši iznos potpore:
  • 1.000.000 EUR
  • do 100.000 EURza korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata)
 • Intenzitet potpore: do 50%

  • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

Rok za podnošenje prijava: od 15. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 31. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: