Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Korištenje obnovljivih izvora energije (4.1.3.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 02. prosinca 2019. godine Natječaj za tip operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije – 4.1.3.“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • OPG – ovi,
 • Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost,
 • Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje/rekonstrukcija objekata
  • Opremanje
 • Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora
  • Opremanje
 • Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
  • Građenje/rekonstrukcija objekata
  • Opremanje
 • Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe,
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalni troškovi.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR
 • Najviši iznos potpore:
  • 1.000.000 EUR
  • do 100.000 EUR za početnike
 • Intenzitet potpore: do 50%  (do 90%)
  • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
   • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
   • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
   • ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
   •  

Rok za podnošenje prijava: od 02. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: