Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 19. ožujka 2021. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II''.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih,
 • Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.

Partnerstvo na projektu je obavezno.

Prihvatljivi partneri:

 • Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstva,
 • Udruge koje se bave osobama s invaliditetom,
 • Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih,
 • Poslodavci/gospodarski subjekti,
 • Regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • Ustanove koje se bave osobama s invaliditetom.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja,
 • Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama,
 • Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 2.500.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: 18. svibnja 2021.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

 • Javni poziv /.pdf
 • Upute za prijavitelje/.pdf
 • Prilog 1_Opći uvjeti Ugovora/.docx
 • Prilog 2_Posebni uvjeti/.docx
 • Prilog 3_Nabava za NOJN/.docx
 • Obrazac 2_Izjava prijavitelja/.docx
 • Obrazac 3_Izjava partnera/.docx
 • Obrazac 4_Mjerljivi ishodi/.xlsx
 • Obrazac 5_Izjava prijavitelja_partnera o (ne)obvezi primjene Zakona o javnoj nabavi/.docx