Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 01. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva''.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno Zakonuo obrazovanju odraslih ili
 • Udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama) ima utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Partnerstvo na projektu je obavezno.

Prihvatljivi partneri:

 • Udruga,
 • Ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih,
 • Poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova) koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva (raspon djelatnosti sektora turizma i/ ili ugostiteljstva naveden je u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007, odjeljak 55, 56 i/ili 79),
 • Regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja,
 • Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama,
 • Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 2.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava:  02. lipanj 2017.
U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Izmjena natječajne dokumentacije

Upute za prijavitelje

Prilog A

 

Upute_za_prijavitelje_Poboljšanje_pristupa.docx
Prilog_A_Opci_uvjeti_ugovora.docx
Prilog_A_Posebni_uvjeti_ugovora.DOCX
Prilog_B_Postupci_nabave_za_neobveznike_ZJN.docx
Prilog_C_Program_dodjele_potpora_male_vrijednosti_Poboljšanje_pristupa.pdf
Korisnički_priručnik_za_prijavni_obrazac_A.docx
Obrazac_2_Izjava_prijavitelja.DOCX
Obrazac_3_Izjava_partnera.DOCX
Obrazac_4_Izjava_o_dodijeljenim_potporama_male_vrijednosti.DOCX