Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Inovacije za akvakulturu (II.1.)

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je skoro raspisivanje natječaja u okviru Mjere II.1. ''Inovacije''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • ovlaštenik povlastice,
 • znanstveno tijelo.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo.
 • Prihvatljivi su troškovi nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem:
  • razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koja smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja i olakšavaju nove održive metode proizvodnje;
  • razvoja i/ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala;
  • razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka ili novih ili poboljšanih upravljačkih i organizacijskih sustava;
  • ispitivanja tehničke i/ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka.

Financiranje:

 • Sredstva javne potpore raspoređuju se i definiraju Natječajem.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!