Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta za financiranje iz NPOO

Javni Poziv je zatvoren!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 25. ožujka 2022. godine Javni Poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo - C1 .6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 . - 2026. koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

Komponenta C1.6. obuhvaća:

Reforme:

 • C1.6. R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog gospodarstva
  Investicije

Investicije:

 • C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti,
 • C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma,
 • C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • javne ustanove (proračunski korisnici državnog proračuna/proračunski korisnici proračuna JLP(R)S),
 • JLP(R)S,
 • trgovačka društva,
 • obrtnici.

Prihvatljive aktivnosti:

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte unutar komponente C1.6.

 • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi,
 • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja,
 • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
 • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine,
 • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 • PDV je opravdan trošak ako se ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Financiranje:

Najviši iznos:

 • 700.000,00 HRK za javne ustanove i JLP(R)S
 • 450.000,00 HRK za trgovačka društva i obrtnike.

Intenzitet potpore: do 100%

Ukupno raspoloživa sredstva: 3.000.000,00 HRK

 

Rok za podnošenje prijava: od 25. ožujka 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: