Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 12. lipnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave,
 • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola,
 • Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije),
 • Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo,
 • Lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa

Prihvatljive aktivnosti:

 • SEKTOR I. – Dječji vrtići
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića
 • SEKTOR II. – Zajednički vatrogasni domovi
  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta
 • SEKTOR III. – Lokalna infrastruktura
  • Građenje i/ili opremanje:
   • Vatrogasnog doma,
   • Društvenog doma / Kulturnog centra,
   • Planinarskog doma i skloništa,
   • Turističkog informativnog centra,
   • Dječjeg igrališta,
   • Sportske građevine,
   • Objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),
   • Rekreacijske zone na rijekama i jezerima,
   • Biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste),
   • Tematskog puta i parka,
   • Javne zelene površine (park i slično),
   • Pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste),
   • Pješačke zone,
   • Otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste),
   • Groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
   • Tržnice,
   • Javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste),
   • rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi,
   • rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi,
   • građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
   • građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

    Građenje i/ili opremanje projekta/operacije prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave

Financiranje:

 • Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije: 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije: 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Intenzitet potpore:
  • do 80% od ukupno prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17),
  • do 90% od ukupno prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17),
  • do 100% od ukupno prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Rok za podnošenje prijava: od 02. kolovoza 2018. od 12:00 sati do 14. rujna 2018. do 12:00 sati

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: