Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 24. veljače Natječaj za provedbu podmjere 7.4. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', provedba tipa operacije 7.4.1. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu''

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Jedinice lokalne samouprave,
 • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola, 
 • Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije),
 • Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo,
 • Lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Građenje i/ili opremanje:
  • Vatrogasnog doma,
  • Društvenog doma / Kulturnog centra,
  • Planinarskog doma i skloništa,
  • Turističkog informativnog centra,
  • Dječjeg igrališta,
  • Sportske građevine, 
  • Objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo), 
  • Rekreacijske zone na rijekama i jezerima, 
  • Biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste),
  • Tematskog puta i parka, 
  • Građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), 
  • Javne zelene površine (park i slično), 
  • Pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste), 
  • Pješačke zone, 
  • Otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), 
  • Groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
  • Tržnice,
  • Javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
 • Građenje i/ili opremanje projekta/operacije prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave

Financiranje: 

 • Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije : 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije : 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Intenzitet potpore: 
  • do 80% od ukupno prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u IV. i V. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13),
  • do 90% od ukupno prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13),
  • do 100% od ukupno prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u I. i II. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

Rok za podnošenje prijava: 18. svibanj 2017. 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: