Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike-1.1.2

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 22. listopada 2021. Natječaj za provedbu podmjere 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina“, provedba tipa operacije 1.1.2 „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike ”.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravne osobe registrirane za djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe;
  • Stručne osobe korisnika koje provode stručne tečajeve moraju imati:
   • završen preddiplomski/diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti/biomedicine i zdravstva/ društvenih/prirodnih/tehničkih znanosti ovisno o području iz kojeg se provodi tečaj,
   • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
   • najmanje 1 godinu radnog iskustva iz područja na koje se odnosi tema koja je predmet prijavljenog Programa stručnog osposobljavanja.

Prihvatljivost projekta:

 • Polaznici stručnog osposobljavanja su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (kao nositelj/ član, odgovorna osoba ili zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva),
 • programom stručnog osposobljavanja obuhvaćene su najmanje 3 županije,
 • program stručnog osposobljavanja obuhvaća tečajeve koji će se provoditi u razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine i odnosi se na jednu od navedenih tema:
  • Kružna poljoprivreda,
  • Tehnike precizne poljoprivrede i utjecaj na agro-okoliš,
  • Digitalna transformacija u poljoprivrednoj proizvodnji, digitalni marketing i inovativni pristupi tržištu,
  • Suradnja poljoprivrednih proizvođača - svi aspekti.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi moraju biti navedeni u Programu stručnog osposobljavanja koji ocjenjuje Ocjenjivački odbor Opravdanost, prihvatljivost i razumnost troškova navedenih u Programu stručnog osposobljavanja vrši se tijekom provedbe ocjenjivanja kada će Ocjenjivački odbor evaluirati navedene troškove.

Financiranje:

Visina potpore: do 200.000 EUR po korisniku

Intenzitet potpore: do 100%

 

Rok za podnošenje prijava: od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 15. veljače 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: