Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza

POZIV JE OBUSTAVLJEN!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 18. listopada 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.15 „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“.:

 

Prihvatljivi korisnici:

 • pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće:
  • s registriranim sjedištem na području grada Petrinje,
  • koji će imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Petrinje do trenutka plaćanja potpore (odnosi se na poduzetnike koji u trenutku prijave nemaju registrirano sjedište na području grada Petrinje),
  • OPG mora biti upisan u Upisnik dopunskih djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganje u materijalnu imovinu,
 • ulaganje u nematerijalnu imovinu,
 • vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga,
 • ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga,
 • ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika,
 • priprema prijave na ovaj Poziv (trošak se priznaje ukoliko je nastao u razdoblju od 1.1.2020. do dana predaje projektnog prijedloga),
 • priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata (trošak je prihvatljiv ako je nastao od 1.1.2020.),
 • priprema i provedba nabave za potrebe projekta,
 • informiranje i vidljivost u skladu s Uputama,
 • upravljanje i rad na projektu,
 • promicanje horizontalnih načela u skladu s Uputama.

Prihvatljivost projekta:

 • Projekt se u potpunosti provodi na teritoriju grada Petrinje.

Financiranje:

 • Visina potpore:
  • Najniži iznos: 100.000 HRK
  • Najviši iznos: 1.400.000 HRK
 • Intenzitet potpore: do 85%

 

Rok za podnošenje prijava: od 22. studenoga 2021. godine od 10,00 sati do 27. prosinca 2021. godine u 16,00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje: