Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada – 4.1.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 2. lipnja 2021. godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
 • Proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija,
  • Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede, a korisnik pravna osoba mora imati jednu zaposlenu osobu,
  • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR

Projekt se odnosi na ulaganje u višegodišnje nasade voćnih vrsta pri čemu ulaganje uključuje:

 • Podizanje i opremanje novog/ih višegodišnjeg/ih nasada (sa ili bez opremanja) i/ili
 • Restrukturiranje i opremanje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada minimalne starosti 15 godina (sa ili bez opremanja) i/ili
 • Opremanje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada s minimalno jednim preporučenim sustavom opremanja navednim u Prilogu 10 Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:

 • Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta (krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina (rušenje i uklanjanje stabala, iskop panjeva i korijenja iz zemlje)), uklanjanje kamenja, podrivanje, niveliranje terena, frezanje/usitnjavanje kamena);
 • Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta (organsko gnojivo – stajnjak, razbacivanje/rasipanje organskog gnojiva, mineralno gnojivo, razbacivanje/rasipanje mineralnog gnojiva, poboljšivači - kondicioneri tla, organsko gnojivo – peletirano);
 • Priprema terena/tla za sadnju (oranje, rigolanje, rotodrljanje, tanjuranje, ravnanje, konstrukcija nasada s postavljanjem, sječka, piljevina, kora, treset);
 • Sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje plastenika - Sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada (certificirani sadni materijal, sadnice jabuke, kruške, dunje, breskve, nektarine, marelice, trešnje, višnje, šljive, maline, kupine, američke borovnice, mandarine, limuna, masline, smokve, badema, lijeske, oraha, pitomog kestena, iskop rupa za sadnju, priprema sadnica i sadnja, organsko gnojivo uz sadnju – stajnjak);
 • Sadnja novih višegodišnjih nasada jagoda i podizanje plastenika(certificirani sadni materijal-sadnice jagode, podna folija, sadnja jagoda, plastenik – konstrukcija i pokrovni materijal, plastenik - montaža i doprema);
 • Opremanje višegodišnjih nasada-Opremanje nasada (navodnjavanje, sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija, antifrost sustav, sustav za zaštitu od tuče, ograda oko nasada, agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje);
 • Opremanje nasada jagoda (navodnjavanje, sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija);
 • Poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva (traktor, atomizer – nošeni ili vučeni, malčer, tanjurača, freza/kopačica, kultivator, plug, podrivač, prednji traktorski utovarivač s vilicama, traktorska kosilica, prikolica za prijevoz boks paleta, boks palete, okretač boks paleta, električne škare, platforma za berbu voća, vučni tresač za voće, vučeni ili samohodni kombajn/sakupljač za orašasto voće, gospodarsko vozilo);
 • Kupnja zemljišta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine;
 • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, troškovi analize tla prije sadnje).

 

Financiranje:

Najniža visina javne potpore: 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore:

 • do 750.000 EUR
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Intenzitet potpore:

 • do 50 %
 • može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 

Rok za podnošenje prijava: od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 29. listopada 2021. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija-411-nasadi

I. Izmjene Natjecaja