Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara – 4.1.1

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 2. lipnja 2021. godine, dvanaesti natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju (05.05.2021.),
 • Proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina.
  • Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine najmanje 6.000 EUR,
  • Pravne osobe moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu, a fizičke moraju biti upisane u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana, te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko najmanje godinu dana prije objave Natječaja na e-savjetovanju (05.05.2021.).

 

Prihvatljivi troškovi (čije referentne cijene su iskazane Prilogom 3 Natječaja):

 • Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta (krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina, rušenje i uklanjanje stabala, iskop panjeva i korijenja iz zemlje, uklanjanje kamenja, podrivanje, niveliranje terena, frezanje/usitnjavanje kamenja),
 • Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta (organsko gnojivo – stajnjak, razbacivanje/rasipanje organskog gnojiva, mineralno gnojivo, razbacivanje/rasipanje mineralnog gnojiva, poboljšivači - kondicioneri tla, organsko gnojivo-peletirano),
 • Priprema terena/tla za sadnju (oranje, rigolanje, rotodrljanje ili frezanje, tanjuranje, ravnanje, konstrukcija nasada s postavljanjem),
 • Sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih vinograda stolnih kultivara (certificirana sadnica vinove loze, iskop rupa za sadnju, priprema sadnica i sadnja, organsko gnojivo uz sadnju – stajnjak),
 • Opremanje vinograda (navodnjavanje, sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija, antifrost sustav, lovac na mraz-mobilni ili stacionarni, ograda oko nasada, sustav za zaštitu od tuče, agrometerološka stanica s opremom za meterološko praćenje),
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru vinogradarstva (traktor, atomizer, nošeni atomizer, vučeni atomizer, kombajn za berbu grožđa- samohodni ili vučeni, malčer, tanjurača, freza/kopačica, kultivator, plug, podrivač, traktorska kosilica, prikolica za prijevoz grožđa, stroj za zelenu rezidbu, električne škare za rezanje, gospodarsko vozilo),
 • Kupnja zemljišta radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova,
 • Opći troškovi (priprema poslovnog plana, dokumentacije, projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, troškovi analize tla prije sadnje).

 

Financiranje: 

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 500.000 EUR, a do 100.000 EUR a korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu
 • Intenzitet potpore iznosi do 50% uz mogućnost uvećanja za dodatnih 20%:
  • ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili se ulaganje provodi kao zajednički projekt.

 

Rok za podnošenje prijava: od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. studeni 2021. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija-vinogradarstvo-411

I. Izmjene Natjecaja